Продаж землі – геодезія і земельний кадастр. Земельне право. Кадастрова топографія. Робота

Земельний кадастр України в геодезії і топографії. Кадастрові роботи, межування.
Геодезія
Завдання геодезії і топографії – створення земельного кадастру. Земельне право
Геодезія – наука про варіанти вимірювань, зображень земель на картах і планах ділянок. Геодезія та топографія – дисципліни про межування землі. Зараз геодезія – одна з Хай Тек сфер виробництва. Існування геодезії корисно так само, як і знання всіх особливостей свого житла. У послугах геодезії і топографії нуждаються будівельники, кадастрові фахівці, картографи. Серед безлічі завдань геодезії виділяють стратегічні і тактичні завдання. Зокрема створення державного земельного кадастру України.

Топографія

Топографія дає уявлення про методи топографічної зйомки земель із завданням накреслення її на картах і планах ділянок.

Інженерна геодезія специализируеться на проведенні геодезичних робіт при інженерних вишукуваннях і ін.

Підземна геодезія відповідає за проведення геодезичних робіт під землею, в шахтах, в горах.

Топографія складається з елементів картографії та вищої геодезії, інженерна ж геодезія перебувати на стик всіх інших геодезичних дисциплін.

Геодезія вивчає Землю разом із суміжними науками. Але серед них геодезія займає особливе місце.

Відкриття лазера привело до створення лазерних геодезичних приладів, а розвиток ЕОМ викликали в сучасній геодезії справжній переворот.

Зараз будівництво особливих інженерних споруд вимагає геодезії незвичайного підвищення правльіності вимірювань.

Державний земельний кадастр України

Державний земельний кадастр України обирається як одноосібна система кадастрових робіт. Призначення земельного кадастру – це надання необхідної інформації, в тому числі про землі сільськогосподарського призначення. Серед іншого завданням державного земельного кадастру України є запровадження єдиної системи істинної кадастрової інформації.
Складовими земельного кадастру є кадастрові зйомки і зонування. Останнє означає межування кадастрових кварталів і зон,
призначення номерів. Система ж робіт, що встановлюють і підтримують межі земельних ділянок являеться кадастрової зйомкою. Йдеться про геодезичному межування земельної ділянки, створенні кадастрового плану ділянки. Дані позначають умовними знаками на плані ділянки. При оформлення продажу землі подаеться план ділянки. Оцінка ділянок землі і земель сільськогосподарського призначення ведеться в умовних кадастрових га або в грошах.
Державний земельний кадастр України має опівночі від влади в сфері земельних ресурсів. Земельний кадастр осблужіваеться держапаратом, які забезпечують безпеку, достовірність і своєчасність оновлення даних кадастру України. Згідно із законом “земельний кадастр” определяеться як – “державний земельний кадастр”.
Земельний кадастр України складається з земельного кадастру (Київ, Севастополь та області), регіонального та місцевого.
Документи державного земельного кадастру поділяється на основні, допоміжні і довільні.
До документів основного рівня земельного кадастру належать реєстр землі, кадастрові справи і плани ділянок, подучетним об’єкти і кадастрових карти (плани).
Земельний кадастр України основиваеться на загальності охоплення території України.

При продажу землі сільськогосподарського призначення необхідна оцінка земельних ділянок.
межування
Серед послуг геодезичних фірм – межування об’єктів землеустрою. Власне межування – це геодезичні роботи по встановленню на місцевості меж.
Геодезичні роботи проводяться також у разі наявності в державного земельного кадастру відомостей, що дають можливість розмежувати положення на місцевості. Завдання на виконання робіт готуватися на основі відомостей земельного кадастру України про земельну ділянку та землях сільськогосподарського призначення, що надаються у вигляді виписок в формі плану ділянки.

Межування об’єктів землеустрою включає в себе наступні роботи:
1. підготовчі роботи (збір і вивчення відомостей державного земельного кадастру про земельну ділянках; адрес осіб, права яких можуть бути порушені при проведенні межування; та ін.)
2. повідомлення осіб, права яких можуть бути порушені при проведенні межування землі сільськогосподарського призначення та ін.

Геодезичні роботи

Для регламентування діяльності щодо геодезичних робот
існують інструкція з інженерних вишукувань, топографічних зйомках і геодезичних робіт, геодезичних робіт при інженерних вишукуваннях.

План ділянки можна отримати в результаті топографічної зйомки та інженерних вишукувань.
Зазвичай інженерні вишукування – наріжний камінь будь-якого будівництва. Геодезичні фірми, які проводять інженерні вишукування несуть відповідальність згідно із законом за матеріали проведених ними робіт.
Загалом вартість інженерних вишукувань складає 3-5% від бюджету будівництво.
Геодезичні фірми має в своєму розпорядженні сучасні геодезичні прилади та обладнання для якісної топографічної зйомки.