Процес Оцінки Нерухомості

Процес оцінки нерухомості є особливою послідовністю дій, яка забезпечує процес збору та аналізу даних, проведення вартісної оцінки майна та оформлення результатів оцінки у відповідний звіт. Якщо висловитися коротше, то процес оцінки повинен зрештою відповісти на головне питання: скільки коштує нерухомість?

Як і будь-який розумний вид діяльності, процес оцінки нерухомості починається із постановки завдання (визначення проблеми). На цьому етапі відбувається ідентифікація об’єкта та виявлення безпосереднього предмета майбутньої оцінки. Визначившись у тому, що оцінюватиметься, встановлюються цілі, функції та дата оцінки. Фіксується вид оціночної вартості та складаються обмежувальні умови та відбувається ознайомлення з ними замовника.

На другому етапі складається план і укладається договір на оцінку нерухомості. У межах цього етапу складається графік роботи з оцінці, вибирається оцінна методологія, визначається склад групи експертів оцінювачів. Потім, як правило, обговорюється грошова винагорода за послуги з оцінки та закінчується цей етап підготовкою та підписанням договору на проведення оцінки.

Наступним кроком є збір та аналіз даних. Цей етап пов’язані з безпосереднім оглядом об’єкта оцінки. Оцінювач проводить збір загальних та спеціальних даних, перевіряє повноту та достовірність даних, здійснює аналіз та обробку отриманих даних.

Четвертий етап полягає в аналізі найкращого та найефективнішого використання. Оцінювач доводить у правовому плані обраний варіант використання ділянки чи об’єкта нерухомості з урахуванням фізичних повноважень, економічної здійсненності та максимальної продуктивності.

Нарешті, на етапі проводиться оцінка вартості об’єкта з урахуванням трьох загальноприйнятих підходів: ринкового, витратного і доходного.

Завершується процес оцінки нерухомості узгодженням результатів, одержаних за допомогою різних підходів. Цей етап включає всі необхідні перевірки: перевірку даних, припущень та висновків, математичних розрахунків та формулюється остаточний висновок про оцінну вартість (синтез оціночних цін, отриманих з використанням трьох підходів, до єдиного остаточного висновку про оцінну вартість).