Оренда будівель та споруд

§ 1. Оренда будівель та споруд
За договором оренди будівель та споруд
орендодавець зобов’язується передати до тимчасового
володіння та користування орендарю
будівлю чи споруду

Форми договору: ♦ письмова; I» державна реєстрація договору (у разі його укладання більш ніж на 1 рік);
* Складається передаточний акт

Орендна
плата:
поєднує плату!
за користування ‘будівлею (спорудженням) і земельною ділянкою, на якій |воно розташоване

Договір
недійсний:
♦ якщо немає передатного акта;
♦ якщо у договорі не погоджено умов предмета та орендної плати;
♦ якщо договір укладений у будь-якій іншій формі, крім письмової

За договором оренди будівлі або споруди орендодавець зобов’язується передати у тимчасове володіння та користування або у тимчасове користування орендарю будівлю або споруду.
За цим договором передбачається передача як самої будівлі чи споруди, так і прав на ту частину земельної ділянки, яка зайнята цією нерухомістю та необхідна для її використання. Це пояснюється тим, що неможливо використовувати будівлю або споруду без права користування земельною ділянкою, яка під ним знаходиться і безпосередньо примикає до неї. Право орендаря на земельну ділянку залежить від того, яке саме право має на неї орендодавець (власності, оренди тощо).
У законодавстві чітко визначено форму договору оренди будівлі чи споруди: він має бути укладений простою письмовою формою шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. Отже, сторони що неспроможні передбачити у договорі іншу форму його оформлення, наприклад шляхом обміну листами, документами, усну форму тощо. буд. Недотримання письмової форми тягне за собою недійсність договору.