Ринкова Оцінка Нерухомості, Незалежна Оцінка Ринкової вартості Комерційної Нерухомості

Ринкова Оцінка Нерухомості, Незалежна Оцінка Ринкової вартості Комерційної Нерухомості

В даний час незалежна оцінка нерухомості залишається одним з найбільш затребуваних видів оціночної діяльності, що включають визначення ринкової вартості об’єкта нерухомості або окремих прав щодо об’єкта нерухомості, що оцінюється, наприклад, права оренди, права користування і т.д. У сучасному світі, крім випадків обов’язкової оцінки, збільшується необхідність оцінки нерухомості в цілому. Часто вартість нерухомості буває очевидною для її власників або потенційних інвесторів. Але, після проведення незалежної оцінної експертизи, її ринкова вартість може бути суттєво скоригована. Для визначення цієї реальної вартості і проводиться оцінка нерухомості.

Необхідність в оцінці об’єктів комерційної нерухомості виникає у таких випадках:

Відчуження або здавання в оренду, кредитування під заставу нерухомості, що приносить дохід, внесення доходної нерухомості як вклад до статутного фонду підприємств, переоцінка основних засобів підприємств, постановка на баланс неврахованих об’єктів, вирішення майнових спорів, встановлення збитків, оцінка збитків від затоки, пожежі , інші операції, пов’язані з реалізацією майнових прав на об’єкти нерухомості, що дає прибуток.

Як відбувається оцінка доходної нерухомості?
При проведенні доходної нерухомості використовуються три основні підходи до оцінки: порівняльний, витратний, прибутковий.
У зрізі порівняльного підходу застосовується спосіб порівняння продажів, що базується на принципі заміщення. Іншими словами, спосіб має у своїй підставі припущення, що розсудливий покупець за виставлену на продаж нерухомість заплатить не суму, більшу, ніж та, за яку можна купити схожий за якістю та придатністю об’єкт. Прибутковий підхід ґрунтується на уявленні про те, що вартість об’єкта нерухомості, що приносить дохід, залежить від можливості отримання доходу, який може бути вилучений власником від володіння об’єктом.
На підставі витратного підходу лежить принцип заміщення, за яким інвестор не заплатить за об’єкт нерухомості, що приносить дохід суму більшу, ніж та, яку обійдеться зведення схожого за якістю об’єкта без надмірної затримки.

Підсумком визначення ринкової вартості комерційної нерухомості є узагальнення результатів розрахунків методів оцінки.