Сертифікація Ріелтерів – Всім Вийти Зі Сутінку!

У Харкові успішно пройшов перший етап добровільної сертифікації агентств нерухомості та ріелтерів, проведений Харківським обласним відділенням ВГО «Українська Гільдія Ріелтерів». У прагненні до цивілізованого та впорядкованого ринку нерухомості харківський регіон залишає за собою багато інших, включаючи столицю.

ПІДСТАВИ ТА ЗАВДАННЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

Надання ріелтерської послуги, як вид підприємницької діяльності, ефективно регулюється законодавчо, але забезпечення якості її надання та захист інтересів споживача потребують більш структурованого підходу та прозорого, зрозумілого як ріелтерам, так і споживачам-клієнтам механізму.

Одним із таких механізмів і стала сертифікація ріелтерів. Процедури сертифікації професіоналів широко поширені у світовій практиці ріелторської, де вже стали нормою. В Україні ж спроби сертифікувати ріелтерів не вплинули на ринок. Провал попередніх варіантів сертифікації ріелтерів був очевидним явищем. Учасники ринку нерухомості – ріелтери та клієнти, державні органи та громадські організації не були готові здійснити адекватний механізм сертифікації.

В рамках Всеукраїнської громадської організації “Українська Гільдія Ріелтерів” розроблена та впроваджується ефективна модель масової сертифікації агентств нерухомості та професіоналів. В її основі лежить аналіз попередніх спроб та врахування новітніх тенденцій розвитку професії «ріелтер». Сертифікації передувала масштабна підготовча робота. Вона проходила у два етапи.

Першим етапом стало проведення у Харкові 23 жовтня 2007р. Всеукраїнського Круглого столу професійних ріелтерських організацій. Результат цього заходу – підписання двома всеукраїнськими та дев’ятьма регіональними об’єднаннями Договору про співпрацю ріелтерських організацій України. У ньому зафіксовано відправні точки співпраці: загальні стандарти, освітні програми, кодекс професійної етики. Другою фундаментальною підставою сертифікації є стандарт надання ріелтерської послуги, який називається “Стандарт послуги ріелтерської”, у розробці якого безпосередню участь взяли представники харківських агентств нерухомості.

Якою ж є ситуація із сертифікацією зараз? На сьогоднішній день можна констатувати – харківський ринок нерухомості готовий і ріелтерська спільнота дозріла до процедур сертифікації агентств нерухомості та ріелтерів. Пріоритетним завданням сертифікації стало структурування ринку, вирішення гострих проблем діяльності агентств нерухомості. До них відноситься таке небезпечне явище, як шахрайське введення клієнта в обман з приводу юридичного статусу підприємства, що надає послугу. Наприклад, фізична особа, навіть не зареєстрована суб’єктом підприємницької діяльності, є ім’ям неіснуючого агентства або ім’ям авторитетної ріелторської компанії. Це загрожує клієнту безповоротною втратою нерухомості або великих сум грошей, а агентствам – дискредитацією доброго імені та плямою на діловій репутації. Процедура сертифікації покладе край цим «брудним іграм». Адже виведення «сірих псевдоагентств» із структури ринку позитивно позначиться на його здоров’ї. І це лише одна з вирішуваних проблем.

МЕХАНІЗМ ДОБРОВІЛЬНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ

Сертифікація ВГО “Українська Гільдія Ріелтерів” має виключно добровільний і безкоштовний характер, її можуть пройти всі агентства та ріелтери, які бажають підтвердити свій професійний рівень.

Можливість підприємств надавати якісну ріелтерську послугу визначає Сертифікаційна комісія, обрана загальними зборами зборами керівників агенцій нерухомості-членів Гільдії. Це найавторитетніші та найдосвідченіші професіонали в регіоні. Підприємства, які бажають підтвердити свій кваліфікаційний рівень, надають комісії пакет документів відповідно до положення про сертифікацію: заяву, свідоцтво про реєстрацію та анкету встановленого зразка. Вони повинні відповідати вимогам стандарту, мати у штаті 3-х сертифікованих фахівців, досвід роботи не менше двох років та позитивну репутацію на ринку. Агентства нерухомості отримують Сертифікат агентства нерухомості, який свідчить про можливість фірми надати якісну ріелторську послугу.

До системи сертифікації Гільдії належить добровільна сертифікація ріелтерів. Ріелтер, для успішного проходження процедури сертифікації, направляється до Сертифікаційної комісії агентством нерухомості, співробітником якого є на даний момент. Йому необхідно бути членом Гільдії, мати не менше двох років практичної роботи та скласти сертифікаційний іспит у тестовій формі. Якщо ці умови виконані, фахівець отримує Сертифікат ріелтера. Сертифікат ріелтера – це документ, що підтверджує кваліфікацію спеціаліста, який може надавати якісну ріелтерську послугу згідно з загальнонаціональним стандартом.

ПЕРЕВАГИ АГЕНЦІЇ НЕРУХОМОСТІ МИНУЛОГО ДОБРОВІЛЬНУ СЕРТИФІКАЦІЮ

Якщо агентство сертифіковано, воно піднімається більш високий рівень організації. Така компанія може оперувати конкурентними перевагами: зовнішнім просуванням бренду, незалежною системою професійної освіти та постійним підвищенням кваліфікації персоналу, ефективною корпоративною культурою. Підприємства стають привабливішими для ріелтерів та клієнтів, вселяють впевненість у майбутньому розвитку фірми та пропонують додаткову мотивацію успішним фахівцям. Адже не буде сертифікований фахівець, досягнення якого визнані та підтверджені, шукати щастя в агентстві з нижчим статусом! До позитивних моментів належить присутність у «Реєстрі сертифікованих агентств нерухомості», який регулярно публікується у профільних ЗМІ та є ефективним рекламним майданчиком. Також сертифіковані агентства отримують доступом до системі позасудового вирішення суперечок, цим постійно актуалізуючи свою договірну базу.

ПЕРЕВАГИ РІЄЛТЕРА МИНУЛОГО ДОБРОВІЛЬНУ СЕРТИФІКАЦІЮ

Сертифікований ріелтер – це, насамперед, професіонал високого рівня, знання та навички якого відповідають загальнонаціональним стандартам та нормам. Він також отримує можливість безкоштовної експлуатації брендів всеукраїнської організації та регіонального представництва, справедливо займає належне йому місце у структурі підприємства. До його послуг система навчання та постійного підвищення кваліфікації, а також можливість незаангажованої перевірки професійних здібностей.

ПЕРЕВАГИ КЛІЄНТА ЗВЕРНЕНОГО В АГЕНТСТВО ДОБРОВІЛЬНУ СЕРТИФІКАЦІЮ, що пройшла

Присутність ринку сертифікованих підприємств надає клієнту цивілізовані критерії вибору посередника. Споживач ріелтерської послуги, який звернувся до сертифікованого агентства нерухомості гарантовано отримує професійний захист своїх інтересів, істотно знижує можливість втрати нерухомості та коштів через помилку, недбалість, зловживання або шахрайство оператора ринку. Йому будуть надані збалансовані договори, кваліфікований персонал, потужна база даних, що входить у поняття якісна ріелторська послуга.

Першим регіоном, де Гільдія Ріелтер провела сертифікацію, стала Харківська область. Нас обрали через існування міцної ріелторської спільноти та наявність передових технологій надання ріелтерської послуги. Піонерами сертифікації стали п’ятнадцять агентств нерухомості та сто дев’яносто ріелтерів. Повний аналіз сертифікації у Харкові читайте у наступних випусках.